ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK
SEMH Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische HulpmiddelenNVOS Nederlandse vereniging van Ortopedisch Schoentechnici

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Als u een indicatie heeft voor orthopedische maatschoenen, semi-orthopedische schoenen, voorlopige orthopedische schoenen (VLOS), orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC) of verbandschoenen dan heeft u recht op een vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Hoevers schoentechniek heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars

Zo kunnen wij (voor u) zorgdragen voor de administratieve verwerking van uw aanvraag, het verkrijgen van de schriftelijke toestemming (indien nodig) en de declaratie naar uw zorgverzekeraar. Voor orthopedische maatschoenen, semi-orthopedische schoenen en voorlopige orthopedische schoenen geldt een wettelijke eigen bijdrage.

 • Deze eigen bijdrage bedraagt € 131,-.
  Voor kinderen tot 16 jaar € 65,50 per paar.
 • U moet de eigen bijdrage aan ons betalen.
  Enkele zorgverzekeraars verrekenen de eigen bijdrage met uzelf.
Voor de overige producten is geen eigen bijdrage verschuldigd
 • Bij orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC)
  is de aankoop van de confectieschoenen voor uw eigen rekening en
  de orthopedische aanpassingen worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar.
 • Verbandschoenen worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar.